שיטור עירוני

טלפון:08-9583301
שיוך למחלקה:אגף ביטחון ושירותי חירום