ארז שטרית

תפקיד:מנהל אגף בטחון ושרותי חרום
טלפון:08-6792335
שיוך למחלקה:אגף ביטחון ושירותי חירום
דואל:haliza@ashkelon.muni.il