ליז אוחנה

תפקיד:מזכירת השירות הפסיכולוגי
טלפון:08-6763250
פקס:08-6765045
שיוך למחלקה:השירות הפסיכולוגי-החינוכי
דואל:shefi2@ashkelon.muni.il