להב סבן עו"ד

תפקיד:עו"ד בלשכה משפטית
טלפון:08-6792486
שיוך למחלקה:הלשכה המשפטית