נרקיס טאוב

תפקיד:רכזת צעירים בשכונות
טלפון:08-6766764
שיוך למחלקה:מרכז הצעירים
דואל:Merkaz-z@ashkelon.muni.il