גדעון אחמר

תפקיד:מנהל המוקד לפיתוח ההון האנושי ורכז מלגות
טלפון:08-6213755, 054-9908650
שיוך למחלקה:מרכז הצעירים
דואל:gedon@ashkelon.muni.il