שרון גרוס

תפקיד:רכזת צהרונים בתי ספר יסודי
טלפון:08-9550666/9
שיוך למחלקה:המחלקה לצהרונים וקייטנות
דואל:sharongb13@gmail.com