קרן פרץ

תפקיד:מנהלת תכנית ניצנים
טלפון:08-6748613
שיוך למחלקה:המחלקה לצהרונים וקייטנות
דואל:keren-p@ashkelon.muni.il