קטי וייס

תפקיד:מזכירת מחלקת חינוך מיוחד
טלפון:08-6792316
פקס:08-6792547
שיוך למחלקה:חינוך מיוחד
דואל:kathy-w@ashkelon.muni.il