סוזי זילברמן

תפקיד:מזכירת היחידה לטיפול בפרט
טלפון:08-6792313
שיוך למחלקה:טיפול בפרט
דואל:liat-s@ashkelon.muni.il