יוסי מאנע

תפקיד:מנהל השירות הפסיכולוגי
טלפון:08-6763250
שיוך למחלקה:השירות הפסיכולוגי-החינוכי
דואל:yossi-m@ashkelon.muni.il