איציק מנדלאווי

תפקיד:מנהל מחלקת רכש והסעים
טלפון:08-6792449
שיוך למחלקה:רכש והיסעים
דואל:itsik-m@ashkelon.muni.il