משה אמסלם

תפקיד:מנהל מחלקת חינוך חרדי
טלפון:08-6792344
שיוך למחלקה:חינוך חרדי
דואל:moshe-am@ashkelon.muni.il