שמרית חיון

תפקיד:מנהלת המחלקה למניעת נשירה, קב"סים, קידום נוער וורווחה חינוכית
טלפון:08-6748669
פקס:08-6792637
שיוך למחלקה:רווחה חינוכית-אגף שח"ר; היחידה לקידום נוער; היחידה לביקור סדיר; המחלקה למניעת נשירה
דואל:aron-s@ashkelon.muni.il