בועז תנעמי

תפקיד:מנהל אגף מערכות מידע חדשנות וטכנולוגיה (מנמ"ר)
טלפון:08-6792375
פקס:08-6792530
שיוך למחלקה:אגף מערכות מידע חדשנות וטכנולוגיה
דואל:michshuv@ashkelon.muni.il