גלית מרציאנו

תפקיד:מנהלת מחלקת החינוך המיוחד
טלפון:08-6792316
פקס:08-6792547
שיוך למחלקה:חינוך מיוחד
דואל:galit-ma@ashkelon.muni.il