יעקוב ביטון

תפקיד:מנהל מחלקת בטיחות
טלפון:08-6796942
שיוך למחלקה:ארגון ובטיחות
דואל:yakov-b@ashkelon.muni.il