יעקוב זגורי

תפקיד:מנהל מחלקת חשמל ואנרגיה
טלפון:08-6796937
שיוך למחלקה:אגף תפעול
דואל:zaguri-k@ashkelon.muni.il