יוסי גרינפלד

תפקיד:ס.מנהל אגף ביטחון ושרותי חרום
טלפון:08-6792332
שיוך למחלקה:אגף ביטחון ושירותי חירום
דואל:bitachon@ashkelon.muni.il