אלון קאפח

תפקיד:מנהל מערך המדידות
טלפון:08-6792406
שיוך למחלקה:אגף שיפור פני העיר
דואל:michalbs@ashkelon.muni.il