אורלי פולט

תפקיד:מנהלת הרשות לביטחון קהילתי
טלפון:08-6748743
שיוך למחלקה:הרשות לביטחון קהלתי - הרשות למאבק בסמים, אלכוהול ואלימות באשקלון
דואל:orli-p@ashkelon.muni.il