ועדות העירייה

שם הועדהחובה/זכותיו"ר הוועדההרכב רצוי עפ"י פקודת העיריותהרכב חברי מועצה קיים
ועדת מכרזיםחובה עמיחי סיבוני
אין מגבלה למס' חברי ועדהשי רובין,מיריי אלטיט,אלכס גרינברג,אפי מור,יעקב חוטובלי,שרה זכריה,איתי סהר,רמי סופר
ועדת כספיםחובהמיריי אלטיט
אין הגבלה למס' חברים בועדה סופיה ביילין,אייל אביטל,שי רובין,שרה זכריה,עמיחי סיבוני,רמי סופר,אליק סולטנוביץ,איתי סהר
ועדת ביטחוןחובהתומר גלאם
אין מגבלה למס' חברים ואין חובה שמספרם יהיה אי זוגיאיתי סהר,אפי מור,יורם גניש
ועדת ענייני ביקורתחובה 
אייל אביטל
הרכב הועדה ימנה 7 חברים בלבדיורם גניש,שי רובין,רמי סופר
ועדת הנחותחובה
 דורון נקשרי
הרכב הוועדה - 3 חברי מועצה. חובה שמבין חבר הועדה יהיה חבר אחד מבין חברי האופוזיציה(קיים)יעקב אביטן , אייל אביטל
קליטה ועלייהחובהסופיה ביילין
אין מגבלה למס' חברים, לא חובה מספר חברים אי זוגי, לפחות 3 חברי מועצה, חובה נציג של האופוזיציה כחבר ועדה (קיים)אפי מור, יעקב חוטובלי
ועדת בטיחות בדרכים ותחבורהחובה תומר גלאם
הרכב הועדה - יהיו 15 חברים בלבד. 3 חברי מועצה לפחות. סופייה ביילין,אייל אביטל, יעקב חוטובלי, יורם גניש
ועדת קידום מעמד הילדחובה מיריי אלטיט 
אין מגבלה למס' חברים, אין חובה לאי זוגי.אורה טוטאי, אפרים מור, יורם גניש
ועדת חינוךחובהעדנה ולנשטיין
 מס' חברי המועצה - 3-6 כך שכלל מס' חברים בוועדה יהיה בלתי זוגימיריי אלטיט,יוליה גיטין,אייל אביטל, מזל ברגמן,יורם גניש,אייל חסאן, דליה רחמים, ברכה ברובן
ועדת איכות הסביבהחובה מישל בוסקילה
חבר הוועדה נקבע ל-7 בלבד. לפי ההרכב הבא: 4 חברי מועצה(מתוכם 1 מהאופוזיציה), 1 עובד עירייה, בכיר מתחום  איכ"ס, 2 נציגי ציבור)יורם גניש,רמי סופר,אליק סולטנוביץ,אלון קאפח,אורה לוי, נטלי ניוולט
ועדת סמים מסוכניםחובהמיריי אלטיט
חובה למספר ועדה לא זוגי, 3 חברי מועצה לכל היותר, 2 נציגי ציבור בלבדדורון נקשרי,אייל אביטל,
ועדה למיגור אלימות חובהתומר גלאם
יו"ר רה"ע או מ"מ + 2 חברי מועצה נוספים בלבד - 3 לכל היותר.מיריי אלטיט, אפי מור
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרורחובהיעקב אביטן
הרכב- מספר חברי הועדה לא יפחת מ-3 ולא יעלה על 9.יוחאי יפרח, עדנה ולנשטיין,אפי מור 
ועדת תכנון ובנייהחובה
תומר גלאם
אין מגבלה למס' חברים ואין חובה למס' אי זוגי. ממולץ  לפחות 3 חברי מועצה, אין חובה לחבר מטעם האופוזיציה מיריי אלטיט,אלכס גרינברג,שי רובין,שרה זכריה,איתי סהר,יורם גניש,עמיחי סיבוני,דורון נקשרי,אפי מור
ועדת תעשיה ותעסוקה
זכותמישל בוסקילה
אין מגבלה למס' חברים ואין חובה למספר חברים אי זוגי, מומלץ לפחות 3 חברי מועצה, אין חובה לחבר מטעם האופוזיציהאפי מור,איתי סהר
ועדת רווחהזכותדורון נקשרי
אין מגבלה למס' חברים. מומלץ לפחות 3 חברי מועצה, אין חובה לחבר מטעם האופוזציהיורם גניש,יוליה גיטין,מזל ברגמן,רמי סופר
ועדת ספורטזכות דורון נקשרי
אין מגבלה לגבי מס' חברים, מומלץ לפחות 3 חברי מועצה אליק סולטנוביץ,איתי סהר,דני רחמים,גלי דניאל,שעיה עזר,יוסי קקון,אבי מלכה,שרלי אופלגר,ניר אמסלם,אורן מור יוסף,סופי חוטובלי, שמעון לוי

​ועדת נוער
רשות​תומר גלאם​
מיריי אלטיט,אפי מור,אליק סולטנוביץ,ברכה ברובן​
​ועדה לאוכלוסייה עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים
​רשות
​יורם גניש
​מיריי אלטיט,אווה טוטאי
ועדת שמותזכותיעקב אביטן
אין מגבלה למס' חברים ואין חובה למספר חברים אי זוגי. מומלץ לפחות 3 חברי מועצה, אין חובה לחבר מטעם האופוזיציה.אלכס גרינברג,איתי סהר,עמיחי סיבוני, רמי סופר 
ועדת מכרזים
 עובדים בכירים
זכותתומר גלאם 
 סופיה ביילין, אפי מור
ועדה לשימור אתריםזכותמיריי אלטיט
חברי הוועדה - 1-7 אפי מור,איתי סהר,שי רובין
ועדת תיירותזכותסופיה ביילין
אין מגבלה למס' חברים, מומלץ לפחות 3 חברי מועצה, אין חובה לחבר מטעם האופםוזיציהאליק סולטנוביץ,אייל אביטל,דורון נקשרי