הנחות אישיות / מבחן הכנסה

על מנת לבחון ולאשר זכאותך להנחה עפ"י התקנות (מבחן הכנסה  עד 100 מ"ר)  הנך מתבקש להגיע למינהל ההכנסות הנמצא ברחוב הגבורה 1 קומה 4 להגיש את הבקשה ביחידת המגורים. 

מסמכים נד​רשים ​לבדיקת זכאות להנחה בארנונה עפ"י מבחן הכנסה (עד 100מ"ר) 

כל​לי:

 • טופסבקשה להנחה למבחן הכנסות 2021.pdf בקשה להנחה מלא וחתום.
 • חוזה שכירות עדכני ובתוקף לשנה אחת לפחות - לנכס בשכירות.
 • צילום ת.ז +ספח של המבקש /ת
 • תדפיסי חשבון בנק של 3 חודשים אוקטובר - דצמבר של שנת הכספים הקודמת.
 • הורה עצמאי - הסכם גירושין.
הנחה תינתן לשנת הכספים הנוכחית בלבד.
המסמכים מטה יומצאו עבור כל אחד מבני הזוג ועבור כל אחד מילדיהם הבגירים מעל גיל 18.

לשכיר/ה:

ניתן לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:

 1. תלושי שכר של 12 חודשים ינואר – דצמבר  של שנת הכספים הקודמת, ותדפיסי חשבון בנק לחודשים אוקטובר - דצמבר לשנת הכספים הקודמת.
 2. תלושי הכנסה ותדפיסי חשבון בנק ל-3 חודשים אוקטובר – דצמבר  של שנת הכספים הקודמת.
 • אישור מביטוח לאומי - אישור על אי קבלת גמלה נוספת מביטוח לאומי לשנת הכספים הקודמת.
 • אישור ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה / אבטלה/ גמלת מזונות/  נכות /דמי לידה קצבת זקנה / קצבת שארים.
 • טופס 106

שאינו/ה עובד/ת 

 • אישור מביטוח לאומי – מעמד לא עובד 
 • אישור מביטוח לאומי – דיווח תקופות מעסיקים. 
 • אישור ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה / אבטלה / גמלת מזונות / נכות / דמי לידה.

ילדים מעל גיל 18

 • לילד בשירות סדיר: אישור מקצין העיר על שירות סדיר/צילום חוגר.
 • לילד בשירות לאומי / אזרחי :אישור מעמותת ההתנדבות או המוסד הרלוונטי.
 • עבור ילד שכיר: ראה מעלה / עבור ילד שאינו עובד: ראה מעלה.

סטודנטים

 • אישור לימודים 
 • מעמד לא עובד, במידה ועובד יש להגיש תלושי שכר ותדפיסי חשבון בנק.

עצמאי 

 • יגיש את כל המסמכים כמו השכיר.
 • יש לבקש דוח שומה סופי של השנה הקודמת ממס הכנסה 
 • תדפיסי חשבון בנק עבור כל שנת המס.
 • טופס 106
 • דוח רווח והפסד

אברך 

 • יגיש את כל המסמכים כמו השכיר.
 • יש להגיש אישור מטעם הכולל במקום שבו הוא לומד לגבי סכום הגמלה.
 • מעמד לא עובד

מובטל

 • יגיש את כל המסמכים כמו השכיר 
 • יש להגיש אישור בדבר גובה דמי האבטלה שקיבל ואישור הפסקת עבודה 
 • אישור על מעמד לא עובד.

הנחות ע"פ קריטריון הכנסה - לשנת 2021

מס'
נפשות 
הכנסה חודשית
ברוטו 
ממוצעת עד 
שיעור הנחה
 עד  
הכנסה חודשית
ברוטו
ממוצעת עד 
שיעור הנחה
עד  
הכנסה חודשית
ברוטו
ממוצעת עד 
שיעור הנחה
עד  
הכנסה 
חודשית 
ברוטו
ממוצעת עד 
​שיעור הנחה עד
12,889
80%3,322
60%3,755
40%5,300​20%​
24,334
80%4,984
60%5,634
40%7,951
20%​
35,027
80%5,781
60%6,535
40%
9,223
20%​
45,720
80%6,578
60%7,436
40%10,494
20%​
57,239
80%8,325
60%9,411
40%13,282
20%​
68,759
80%10,073
60%11,387
40%16,070
20%​
710,279
90%11,821
70%13,362
50%18,858
30%​
811,798
90%13,568
70%15,338
50%21,646
30%​
913,318
90%15,316
70%17,313
50%24,434​
30%​
101,480 עד
לנפש
90%1,702 עד
לנפש
70%1,924 עד
לנפש
50%
עד 2,715 
לנפש​
30%​