רווחת הפרט

תיאור המחלקה ותפקידיה:

מטרות המחלקה הן טיפוח מוטיבציית כלל עובדי העירייה על ידי דאגה לרווחתם במסגרת הארגונית תוך שיתוף פעולה עם ועד העובדים ותיווך עובדים במצוקה עם האגף לשירותי רווחה. 
בנוסף, המחלקה ממונה על החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

הנושאים בהם מטפלת המחלקה:

  • רווחה סוציאלית - סיוע וליווי עובדים במצוקתם, ביקורי עובדים בימי מחלה ואבל, תיווך של עו"ס רווחת העובדים עם גורמי-חוץ, הפנייה ותיווך עובדים נזקקים אל אגף הרווחה.
  • רווחה ארגונית - טיפוח מוטיבציית העובדים ע"י קיום פעולות רווחה, הרצאות וסדנאות העשרה, סדנת פרישה והוקרת הפורשים, ועוד.
  • הטרדה מינית – עיריית אשקלון רואה חשיבות עליונה בטיפוח סביבת עבודה בטוחה ונקייה מהטרדות מיניות. טיפול בתלונות על הטרדות מיניות במקום העבודה, וביצוע פעילויות הדרכה ומנע.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
דורית שלוםמנהלת רווחת הפרט08-6792217153-8-6792217dorit@ashkelon.muni.il