בקרה ודיווח

יעודה של מחלקת בקרה

יעודה של מחלקת בקרה הוא להגן על זכויות העובדים  באמצעות בקרה נרחבת בתחומים הבאים:
  • יישום  הסכמים קיבוציים ובקרה על עבודת הרפרנטיות  במחלקת שכר במטרה למצות באופן מקסימלי את זכויות העובדים.
  • בקרת קליטת עובדים באמצעות מחלקת הדרכה והעסקה ובקרת 
  • שינויים בתקן העירייה.
  • בנוסף מתבצע מעקב אחר מימוש זכויות עובדים המועסקים על ידי חברות  קבלניות המעסיקות כ"א  בשרותי שמירה וניקיון.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
שולה אטיאסמנהלת מח' בקרה08-6792221
שילת עמררפרנטית בקרה08-6792221
שירן עמירפרנטית בקרה08-6792221