הדרכה והעסקה

השירותים עליהם אחראית היחידה

 • העסקת עובדים הכוללת טיפול בהזמנות עובד (זמניים וקבועים) וקליטת עובדים חדשים לתפקידים נדרשים באמצעות מכרזים 
 • הערכת העובדים עד לקבלת קביעות וליווי קליטת העובד בשנתיים הראשונות בהתאם לנוהל קליטת עובד.

מחלקת הדרכה והעסקה מטפלת בנושאים הבאים

 • קליטת עובדים חדשים לעיריית אשקלון 
 • טיפול במכרזים פנימיים וחיצוניים 
 • השמת עובדים 
 • העסקת נערים מביה"ס אורט אדיבי בעבודות בעירייה בעקבות מדיניות העירייה לסייע  לנערים ולנערות בהשתלבות בעבודה ופיתוח עצמאותם 
 • טיפול במערך ההדרכה וההשתלמויות לעובדי הרשות 
 • קביעת ועדות השתלמויות רבעוניות 
 • אישור הבקשות עפ"י הקריטריונים שנקבעו 
 • ניהול פיקוח ובקרה על הבצוע בפועל כולל עדכון המערכת הממוחשבת.

מכרזים חיצונים לצורך השתלבות במעגל העבודה בעיריית אשקלון

 • עפ"י פקודת העיריות מתפרסמים מכרזים חיצוניים לתושבי חוץ המעוניינים להשתלב במעגל העבודה בעיריית אשקלון 
 • פרסום המכרז באתר האינטרנט, בעיתונים מקומיים, ובמכרזי מרכז שלטון מקומי בעיתונות הארצית 
 • מועמד המעוניין בתפקיד ועונה על כל דרישות המכרז יעביר את  המסמכים הנדרשים ע"ג טופס "הגשת מועמדות למכרז חיצוני" ליחידת הדרכה והעסקה 
 • העברת החומר למכרז: באמצעות פקס/מייל/דואר/ידני – עד ליום סגירת המכרז בשעה 13.00 
 • החומר המגיע עובר סינון לרבות השלמת מסמכים ולאחר מכן נקבעת ועדת קבלה למכרז המבוקש 
 • מועמדים מתאימים מוזמנים לועדת קבלה בה הם נשאלים שאלות ונדרשים לספר על עצמם ועל הניסיון המקצועי שלהם. לא ניתן להגיש מועמדות עם התחייבות להשלמת ההשכלה הנדרשת. הגשת המועמדות מותנית בעמידה בכל הדרישות המחייבות. 
 • קבלת החלטה על המועמד הזוכה ושליחת הודעה לכל המועמדים שהשתתפו על זכייה/אי זכייתם בתפקיד אליו ניגשו.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
אושרת אפריאטמנהלת הדרכה והעסקה08-679238808-6792556michrazim@ashkelon.muni.il