מערכות מידע, תקינה ותכנון משאבי אנוש

תיאור תמציתי של המחלקה ותפקידיה: 

  • אחריות על תקן - מצבה כלל עירונית 
  • אחריות על המבנה הארגוני וקובץ בעלי התפקידים 
  • ליווי תהליכי רה ארגון לדוגמא במינהל כספים, באגף משאבי אנוש, מינהל תפעול בהתאם לצרכים מתעוררים
  • הובלה ויישום של תהליך הערכת ביצועי עובדים 
  • ליווי אבחון ארגוני בנושא שיפור השירות 
  • הפקת מידע סטטיסטי במגוון נושאים ובכלל זה היעדרויות, דוחות השוואתיים וכו'. 
  • אחריות כוללת על מערכות המידע באגף

מטרות היחידה: 

ליווי תהליכי פיתוח ותכנון לטווח קצר וארוך בתחום במשאב האנושי בעירייה.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
אילנה קושניררפרנטית מערכות מידע, תקינה ותכנון משאבי אנוש08-6792481, 054-9908481