מינהל כללי ומשאבי אנוש

אגף משאבי אנוש אחראי על גיוס וקליטת עובדים חדשים בארגון, טיפוח ההון האנושי, איתור צורכי העובדים והמערכת על מנת לשפר וליעל את ביצועי העובדים. ליווי שינויים בארגון בהיבט המקצועי והתרבותי. הטמעת תהליכים ושינויים בארגון, העצמת עובדים ומנהלים בארגון על מנת לסייע להם לבצע את ייעודם, לתת שירות מיטבי לתושבי העיר.​​​

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
מלכה גרשוןמנהלת אגף משאבי אנוש08-6792386yael@ashkelon.muni.il
אילנה מדניקובסגנית מנהלת האגף משאבי אנוש ושכר08-6792235sachar@ashkelon.muni.il
אושרת אפריאטמנהלת הדרכה והעסקה08-679238808-6792556michrazim@ashkelon.muni.il
אילנה קושניררפרנטית מערכות מידע, תקינה ותכנון משאבי אנוש08-6792481, 054-9908481
דורית שלוםמנהלת רווחת הפרט08-6792217153-8-6792217dorit@ashkelon.muni.il
שולה אטיאסמנהלת מח' בקרה08-6792221
משה שמואלאמרכל ומרכז ישיבות מועצה08-6792390moshe-s@ashkelon.muni.il