מבנה ארגוני

מבנה ארגוני - פירוט בהמשך הדף 

​פירוט טקסטואלי של המבנה הארגוני:​

רא​ש העיר

 • עוזרי ראש העיר
 • מ"מ ראש העיר
 • סגני ראש העיר
 • מבקר העירייה
 • מנכ"​​ל העירייה

  • מהנדס העיר
  • סמנכ"ל לכספים
  • מנהל מינהל החינוך, תרבות, נוער וספורט
  • דוברות וקשרי חוץ
  • לשכה משפטית
  • אגף משאבי אנוש
  • אגף אחזקה
  • אגף שפ"ע
  • אגף בטחון
  • אגף מערכות מידע
  • אגף רווחה​