שירות לתושב

השירות לתושב הינו האלמנט המרכזי בעבודתה של העירייה.

תפיסה זו, מעמידה את התושב כלקוח, אשר סביבו מתבצעים תהליכי העבודה העירונית. נקודת מוצא זו היא מהותית מאוד בהבנה שעלינו לעשות הכל כדי לתת חוויה שירותית טובה ולנסות לקדם ולשפר את השירות לתושב.

בהתאם לכך, עיריית אשקלון באמצעות אגף השירות העירוני,  מקיימת בשנים האחרונות תהליך שיטתי ומקיף להעלאת רמת השירות לתושבי העיר, לעסקים הפועלים בה ולאורחיה. אנו פועלים מתוך הבנה כי רמת שירות גבוהה יותר מגבירה את האמון של לקוחותינו בנו, יוצרת תחושה של שייכות ומעודדת אחריות משותפת וזהו חלק מהותי ובלתי נפרד מפיתוח העיר.

תפיסת השירות המוטמעת בעיריית אשקלון  דוגלות במספר ערכי שירות:

  • להיות רשות עירונית  הפועלת למתן שירות זמין,  נגיש ואפקטיבי בשיתוף בין האגפים המקצועיים .
  • לתת שירות המתחשב בשוני בצרכיהם ובהעדפותיהם של מקבלי השירות ולפעול לשיפור מתמיד בחוויית השירות.
  • להעניק שירות קשוב, ויוזם על ידי עובדים מקצועיים ובשימוש באמצעים טכנולוגיים חדשניים.