כיצד משלמים?

​​הרשאה לחיוב חש​בון בבנק או כרטיס אשראי (הוראת קבע)

בכדי להצטרף להסדר של הוראת קבע יש למלא טפסים המצויים בבנקים, במשרדי מינהל ההכנסות ובאתר האינטרנט של עיריית אשקלון. צורת תשלום זו היא נוחה וחסכונית ביותר ומומלצת לתשלום הארנונה. 
חשבון הארנונה יחולק ל 2 תשלומים חודשיים ובהנחה  של 2% בארנונה – מגורים ו 1 % לעסקים עד 250,000 ₪ שומה שנתית וללא הצמדה.

תשלום מראש

המשלם ארנונה מראש עד 31.1.2020 , תוענק לו הנחה בשיעור של 2% מהארנונה למגורים, ובשיעור של 1% לעסקים עד 250,000 ₪ שומה שנתית.

​תשלום באמצעות מוקד הבירורים:

1-599-500-280

​​תשלום באינטרנט

לבעלי כרטיס אשראי ניתן לשלם באמצעות אתר האינטרנט בקישור המצורף: www.pay24.co.il

​תשלום שובר

ניתן לשלם את השוברים שנשלחים אחת לחודשיים בבנקים השונים או בקופה במינהל ההכנסות.

​באמצעות הסמארטפון:

הורידו את האפליקציה: "צלם שלם" סרקו את הברקוד המופיע בחשבון הארנונה ושלמו באמצעות כרטיס אשראי.

​​​​אכיפת גביית ארנונה

העירייה אינה ששה לנקוט באמצעים כנגד המפגרים בתשלום חובותיהם ובאפשרותך למנוע נקיטת אמצעים אם תשלום חובותיך במועד.
תשלום דו-חודשי שלא ישולם במועד, יחויב בהפרשי הצמדה ובריבית בשיעור 0.50%  לחודש וזאת מהמועד לתשלום כפי שמצוין בהודעת החיוב הדו-חודשי.
למאחר בתשלום תישלח דרישה לתשלום, שתכלול את כל החובות שהצטברו בחשבונות וכן נקיטת הליכים משפטיים ומנהליים.
אם לא ישולם החוב לאחר הדרישה וההתראה, תפעל העירייה לגבותו באמצעים החוקיים שבידה,
דהיינו: עיקולי מטלטלין, עיקולי כספים והגשת תביעות לבית המשפט.
החייב יידרש  לשלם, בנוסף על חובו לעירייה, גם את הוצאות הגבייה,הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.