מינהל כספים

לשכת הגזבר

 • מפקח על כל ההכנסות וההוצאות של עיריית אשקלון 
 • מעדכן את חוקי עזר 
 • מתן תמיכות לעמותות
 • מפרסם הודעה לציבור על מתן תמיכה 
 • מנהל את הנהלים והתבחינים למתן תמיכות לעמותות 
 • מפרסם טפסים לבקשת תמיכה 
 • מפרסם פרוטוקולים הוועדה מקצועית וועדת משנה 
 • מטפל בערבויות בנקאיות.

האגפים והמחלקות באגף הכספים:

 1. אגף תקציבים האחראי על הכנת התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של עיריית אשקלון.
 2. אגף הכנסות העוסק בתחומים הבאים:
  • גביית תשלומי חובה מתושבים ועסקים.
  • קביעת רשומות ארנונה לנישומים.
  • הפקת הודעות תשלום לתושבים בנושא ארנונה, מים, חיוב בעלים, היטל השבחה, אגרות אשפה ושכר לימוד.
  • עדכון זכאויות להנחה בארנונה.
  • עדכון זכאויות להנחה בשכר לימוד.
  • קבלת בקשות הנחה, בדיקתם, ועדכון ההחלטות.
  • קבלת קהל לבירורים שונים.
  • הפקת אישורי עירייה לרישום זכויות בנכס.
  • ביצוע אכיפת גביה לחייבים.
 3. מחלקת הנהלת חשבונות האחראית על מערכת תשלומים ותקבולים של עיריית אשקלון.
 4. אגף רכש ולוגיסטיקה האחראית על ביצוע רכש, ניהול אינוונטר, ניהול מלא וניהול ארכיב. 
 5. מחלקת שכר ומשאבי אנוש העוסקת מתן שירות ללקוח הפנימי - עובדי העירייה וחברת מוסדות חינוך, קביעת זכאיות והכנת שכר לעובדי הרשות, טיפול בכ"א, שכר ונוכחות לכלל העובדים ברשות.
 • עיריית אשקלון הוכרזה על ידי משרד הפנים כעיר איתנה . 

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
איציק ויצמן סמנכ"ל כספים 08-6792340rina-a@ashkelon.muni.il