רכש והיסעים

שעות פעילות והתקשרות

רכש והסעים, 08-6792449:

ימים א' - ה': 8:00-16:00

מומלץ לפנות בדוא"ל לקבלת שירות.

בכל פניה בנושא הסעות יש לפתוח קריאה במוקד 106 לטיפול המחלקה

​המחלקה עוסקת ב​תחומים הבאים:

 • הצטיידות מוסדות החינוך בעיר (בתי ספר וגני ילדים).
 • הסעות - חינוך רגיל וחינוך מיוחד.
 • רב קו תלמידים, וזכאות לרב קו מבוצעים ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל.
 • הסעות למסגרות חנ"מ

​​מטרת המחלקה

 • לתת לתלמיד את התנאים המיטביים ללמידה ולצוות החינוכי את התנאים המיטביים לעבודה.
 • ​הצטיי​​דות מוסדות חינוך: רכישות לבתי הספר והגנים בעיר בהתאם לתקציבי העירייה ולתקציבים המתקבלים ממשרד החינוך כגון: "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", טיפול במוסדות בהן נגנב/ ניזוק ציוד כולל דיווח ורכישה במסגרת הביטוח.
 • ​​​הס​​עות: ארגון מערך הסעות התלמידים למוסדות החינוך הרגיל והחינוך המיוחד בהתאם להנחיות משרד החינוך.

​הסעות חינוך רגיל:

 • לאחר סיום שיבוץ התלמידים במוסדות החינוך (חודש יולי) יועברו מבתי הספר למחלקת רכש והיסעים פרטי התלמידים הזכאים להסעה בהתאם לקריטריונים של משרד החינוך ופרטי התלמידים בבתי הספר העל אזוריים המעוניינים בהסעה וחתמו על הוראת קבע לצורך תכנון מסלולים מול חברות ההסעה.
 • הודעה להורים בדבר תחנת איסוף ומועד איסוף תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי מוסד החינוך.
 • הורים יקרים, הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים.
 • עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.

​​הסעות חינוך מיוחד:

 • תלמידי חינוך מיוחד החל מכיתת גן מגילאי 3 ועד גיל 21 זכאים להסעה מאורגנת.
 • ​תלמידים בעלי לקויות הזכאים להסעה ללא הגבלת מרחק הם: תלמידים עם פיגור בינוני/ רב בעייתי/מורכב,  תלמידים עם פיגור קשה / עמוק וסעודי, תלמידים בעלי הפרעות נפשיות קשות, חולי-נפש, משותקי מוחין, בעלי נכויות פיזיות קשות, אוטיסטים,   pdd.
 • כל התלמידים בחינוך המיוחד בעלי לקויות אחרות, שלא פורטו לעי"ל זכאים להסעה כמו התלמידים של החינוך הרגיל, על פי החוק שבחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
 • הזכאות להסעות ולליווי בהסעות בחינוך המיוחד נקבעת על ידי ועדת השמה משולבת. 
 • הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי תימסר לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברת ההסעות.
 • לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה, בשעות שנקבעו בהתאם לשעות הלימודים. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.

חברות הסעה פ​רטים - טלפונים


רב-ק​ו:

טיפול בקבלת השתתפות בהוצאות הנסיעה למוסד הלימודים בהתאם לחוזר מנכ"ל, לתלמידים הזכאים.

קריטריון הזכאות הינו לתלמידי כיתות ז'-י' המתגוררים  במרחק הליכה של 3 ק"מ ומעלה ממוסד הלימודים, ומשובצים למוסד הלימוד הקרוב ביותר למקום המגורים.

תלמידים עם בעיות רפואיות משמעותיות ו/או קושי כלכלי ניכר אשר אינם זכאים על פי הקריטריון האמור לעיל, יכולים להגיש בקשה ל"וועדת חריגים" אצל יועצת ביה"ס. תשובה לבקשה תתקבל בביה"ס בלבד.​

תהליך הגשת הבקשה להשתתפות בהוצאות הנסיעה :

הזנת הפרטים ומילוי הטופס תבוצע באופן מקוון באתר שכתובתו https://bit.ly/2yAU9g1 .

פרטים ומידע נוסף  ניתן לקבל כאן.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
איציק מנדלאווימנהל מחלקת רכש והסעים08-6792449itsik-m@ashkelon.muni.il