אגף דוברות ותקשורת

  • מערך הדוברות הוא למעשה החוליה המקשרת בין עיריית אשקלון ושלוחותיה העירוניות לכלל הציבור.
  • אגף הדוברות נמצא בקשר רציף עם אמצעי התקשורת, מכנס מסיבות עיתונאים ונותן תגובות לשאלות הקשורות לרשות. בנוסף הוא קובע את מדיניות הפרסום של המחלקות השונות בתקשורת הארצית והמקומית ובמדיות השונות.
  • עוד תחת אחריות האגף - ניהול הפרסום באירועים עירוניים, הצבת שילוט חוצות, דיוור ישיר לתושבי העיר וכן ניהול המדיה החברתית ואתר האינטרנט העירוני.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
אושרה צרויה ימיןדוברת08-679238508-6792512m-dover@ashkelon.muni.il