היחידה לביקור סדיר

​​​מטרות ויעדים

 1. איתור ומניעת נשירת תלמידים מביה"ס ושילוב מיטבי במסגרת החינוכית, על ידי פעולות פיקוח, איתור ובקרה, ותוכניות שונות למניעת נשירה.
 2. אכיפת והבטחת חוק לימוד חובה, לכל התלמידים תושבי אשקלון מגיל 3 ועד גיל 18 כולל: גנים, בתי ספר, פנימיות, חינוך מיוחד ומסגרות חוץ.
 3. מתן מענה אישי ודיפרנציאלי לכל תלמיד בסכנת נשירה ומנותק

אוכלו​​ס​​יית יעד

תלמידים מגן ועד כיתה י"ב (גיל 3 עד 18), המתאפיינים באי-ביקור סדיר, היעדרות, שוטטות וכן ניידות גבוהה בין בתי-הספר.

דרכי פ​ע​​ולה

 • פעולות פיקוח, איתור ובקרה לצמצום הנשירה מבתי-הספר:
  1. מפקד יומנים בכל בתי-הספר היסודיים והמקיפים בעיר. 
  2. איתור תלמידים חסרי מסגרת לימודית.
  3. פיקוח, בקרה ואיתור תלמידים הנושרים במעבר של תלמידים מבתי-ספר יסודיים לחטיבות הביניים. 
  4. ועדת מעברים- דיון רב-מקצועי על נתוני הנשירה וההתמדה של בתי הספר התיכוניים ובניית תכנית התערבות בהתאם.
  5. דו"חות התמדה - בדיקה והשוואת יומנים בין שנה נוכחית לשנה הקודמת.
  6. מעקב ודיווח אחר התלמידים מטופלי קב"ס בתוכנת הקבסנט.
  7. מעקב אחר תלמידי אשקלון הלומדים בפנימיות ומוסדות עליית הנוער.
  8. מעקב אחר ביקורם הסדיר של תלמידי הגנים
  9. תיעוד נתוני התמדה ונשירה ברמה העירונית ובניית תוכנית עבודה עם מינהל החינוך בהתאם.
 • ליווי ובקרה של תוכניות ייחודיות למניעת נשירה המתקיימות בביה"ס ובקהילה, כדוגמת- יובל, מקום בלב, נחשון, שלבים. 
 • הפעלת מערך סיוע לימודי לתלמידים בסכנת נשירה , כדוגמת מרכז הלמידה העירוני.
 • טיפול יחד עם צוות ביה''ס וגורמים נוספים בקהילה לטובת תלמידים בסכנת נשירה.
 • שיחות אישיות עם התלמיד המופנה ומשפחתו ויצירת קשר אישי תומך ומקדם להחזרת התלמיד למסלול לימודים תקין.
 • ביקורי בית.
 • איתור תלמידים שאינם לומדים תוך ניסיון לשלבם מחדש במסגרות מתאימות.
 • אכיפת חוק לימודי חובה באמצעות ייזום הליך משפטי מול הלשכה המשפטית של הרשות.
 • השתתפות בוועדות בית ספריות וברשות (השמה, התמדה, בין-מקצועית תכנון וטיפול) הדנות בתלמידים המטופלים ע"י הקב"ס.
 • הפעלת מועדוניות, בשיתוף הרווחה, לילדים בכיתות היסודי.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
שמרית חיוןמנהלת המחלקה למניעת נשירה, קב"סים, קידום נוער וורווחה חינוכית  08-674866908-6792637aron-s@ashkelon.muni.il
חגית השאשקידום נוער וקב"סים08-674865108-6748637hagit-a@ashkelon.muni.il