חינוך יסודי

מערכת החינוך היסודי באשקלון מונה 12,310 תלמידים מהם : 
 • 17 בתי ספר ממלכתיים , המונים 8,019 תלמידים.
 • 12 בתי ספר בממלכתי דתי  (חמ"ד) המונים 4,291 תלמידים, 
 • 7 בתי ספר מוכש"ר המונים  1,744 תלמידים.
במחלקה לחינוך יסודי  באשקלון שואפים להוביל גישה חינוכית פדגוגית המכירה בזכותם של הלומדים להיות שונים, אחרים, לחלום את חלומם האישי ולצעוד לעבר מימושו, על מנת שכל תלמיד ותלמידה יחושו תחושות שייכות ומימוש הפוטנציאל.
לצורך כך הובלנו בשנים האחרונות מהלך של פיתוח ייחודיות לבתי הספר היסודיים באשקלון. פעלנו לסייע לבתי הספר להבנות את הייחודיות שלהם ולבססה בתכניות הלימודים יחד עם מגוון פעילויות וכלים המותאמים למאה ה-21.
במקביל אנו פועלים להבניית המודל של בחירה מבוקרת שעובר שינויים, יחד עם השינויים הדמוגרפים בעיר. אתם ההורים רשאים לבחור את בית הספר בו ילמד ילדכם באשכול הבחירה שסמוך למקום מגוריכם בתהליך הבחירה המבוקרת, תוך ראיית צורכי הכלל, הפרט והתחשבות בשיקולים מערכתיים.
אנו מאמינים כי מנהלי בתי הספר הם המנהיגים של בית הספר וקהילת ההורים. מנהלי בתי הספר הם השותפים שלנו להובלת החינוך בעיר יחד עם הפיקוח של משרד החינוך.
אנו מסייעים להכנסת תכניות לימודיות עירוניות ייחודיות, נוסף על התכנית המוכרת והמחייבת מטעם משרד החינוך. משאבים עירוניים רבים – הבאים לידי ביטוי בחיזוק ההישגים הלימודיים, תחומי העשרה והעמקה, פיתוח מיומנויות חברתיות, רגשיות וערכיות – מוקצים לטובת החזון החינוכי והתוויית התשתית להעצמתם של  התלמידים, כל זאת בהלימה ליעדי משרד החינוך.
אנו מאמינים כי סיוע לפרט וטיפול מושכל בכל ילד והורה חשוב לא פחות מההסתכלות המערכתית הכוללת. האיזון בין השניים הוא אמנות אותה אנו מנסים להוביל ברגישות ובנחישות.

יעדי ה​מחלקה:

 • הטמעת תכנית "רצפים" בין גני הילדים לבית הספר היסודי, ובין היסודי לעל יסודי - "מודל העוגן"
 • קידום הישגים לימודיים.
 • טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי.
 • טיפוח גמישות פדגוגית בכל מעגלי העשייה.
 • יצירת שיתופי פעולה וממשקים עם הפיקוח ועם גורמים פנים וחוץ רשותיים.
 • מתן מענה מיטבי לשונות
 • טיפוח מצוינות אישית
 • טיפוח ייחודיות בית ספרית.
 • פיתוח תוכניות לימודים במתכונת למידה מבוססת פרויקטים.
 • קידום הוראה מתוקשבת.
 • טיפוח קיימות
 • טיפוח אוטונומיה ניהולית בקרב המנהלים.


מיזמים ל​​צמצום פערים חברתיים 

 1. מר​חב: תוכניות מענה רווחתי חינוכי. התכנית פועלת בסיוע ובשותפות מפעל הפיס ב-7 בתי ספר יסודיים ומספקת מענה הוליסטי בתחומי רווחה וחינוך.
 2. רבדים: התוכנית פועלת ב-9 בתי ספר יסודיים בעיר ומטרתה לתת מענה בתחומים הלימודיים, החברתיים, הריגשיים והקהילתיים.
 3. מיל"ת: תכניות להארכת יום הלימודים. פועלת ב-10 בתי ספר יסודיים ובמסגרתה מקבלים הילדים ארוחה חמה ותגבור לימודי במקצועות הליבה.
 4. המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך: התוכנית פועלת בשני בתי ספר בעיר, מטרתה לשפר את כישורי ההוראה והניהול של צוותי ביה"ס ומגדילה באופן ניכר את רמות ואיכות ההוראה האוריינית ומלמדת את ההורים כיצד לתמוך בילדיהם.
 5. "מקום בלב" פועלת בשני בתי"ס בעיר : תוכניות תוספתיות והעשרות.
 6. מרכז למחוננים: מתן מענה לאוכלוסיית התלמידים המחוננים בעיר. בשנת תשע"ז הורחב המענה לילדים שאותרו במבחני מכון סולד.
 7. אמירים: פועלת בכל בתי הספר ונותנת מענה למצוינות בתחומי דעת שונים.
 8. בטיחות ברשת:  בני נוער וצעירים מבלים יותר זמן מול המחשב מאשר בצפייה בטלוויזיה. החיים ברשת מציעים להם ולנו, מאגר בלתי נדלה של ידע, עושר של מידע וכלים ללמידה, לצד הנאה ויצירת קשרים חברתיים. אולם, לצד היתרונות הרבים, הרשת עלולה לחשוף אותנו גם לתופעות שליליות כגון: ביטויי אלימות,  בריונות ותופעת ה"שיימינג".
 9. תכנית תקשוב: תכנית התקשוב באשקלון הינה תכנית מערכתית הנותנת מענה לכלל מוסדות החינוך. הרשות רואה בתקשוב החינוך מנוע הממנף צמיחה והתחדשות פדגוגית. תכנית התקשוב העירונית מהווה נדבך מרכזי מתקדמת ומובילה.
 10. למידה מרחוק בשעת חירום: פעילויות הפוגה ומשחקים, יחידות לימוד מתוקשבות, מידע והנחיות, התמודדות ותמיכה רגשית בחירום, וכן לפורטל הבית ספרי בחירום שבו מרחבי הכיתות, מרחבי המקצועות.
 11. ניהול עצמי: תפיסת הניהול העצמי הופכת את הפירמידה ומציבה את מוקד קבלת ההחלטות בתוך בית הספר במקום מחוצה לו. הניהול העצמי מבטא את האמונה במקום המרכזי שיש למנהל בית הספר כמנהיג חינוכי האמון על התוצרים החינוכיים בבית הספר. באמצעות הניהול העצמי מורחבים סמכויותיהם של מנהל בית הספר וצוותו על מנת לאפשר לבית הספר לממש את אחריותו. מודל הניהול העצמי כולל רכיבים ארגוניים, ניהוליים וכלכליים, המכוונים לשרת ולקדם את הפדגוגיה בבית הספר, לשפר את ההישגים הלימודיים ולטייב את האקלים בבית הספר.
 12. ייחודיות ובחירת הורים מבוקרת:  תוכנית הייחודיות באשקלון מאופיינים בייחודיות מסוימת, במטרה להגדיר זהות, שתוביל למצוינות וגאוות יחידה. הנושאים מתחלקים לחמשה אשכולות : אומנות ויצירה, מדעים וסביבה, יהדות ומורשת, מנהיגות וקהילה ותקשורת ודיאלוג.
 13. השאלת ספרי לימוד
 14. מדע טק – מפגש סופרים
  • ​​קונסרבטוריון
  • המרכז הימי לכיתות ה' -  ו'
  • הבריכה העירונית – לימודי שחייה לתלמידי כיתות ה'
  • מרכז הטניס
  • החווה החקלאית
  • לימודי שחמט – לכתות ג'
  • רכז למחוננים – תוכנית אמירים
 15. התוכנית הלאומית – 360 (שמיד): התוכנית פועלת בעיר ע"י שיתוף פעולה של חמישה משרדי ממשלה – חינוך, רווחה, בטחון פנים,   בריאות וקליטה, מטרת התוכנית היא מיפוי תלמידים  בסיכון ובניית תוכניות המותאמות לצרכי בתי הספר והתלמידים.
 16. שפ"ח: שילוב פסיכולוג בעבודה חינוכית בכל ביה"ס.
 17. התנדבות: מערכת החינוך העירונית משתפת פעולה עם עמותות ויוזמות התנדבותיות שונות ומקדמת מגוון תוכניות התנדבותיות הפועלות בבתי הספר בעיר.
 18. פרויקט פר"ח: הוא פרויקט חונכות ארצי המערב סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית.  החונך  מעניק לילד תשומת לב אישית ומסייע לילד לממש את בפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג. חונכי וחניכי פרח מגיעים מכל זרמי החברה הישראלית, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים.
 19. פו"ש – פועלים לשוויון בחינוך: עמותה הפועלת להשגת שוויון  בחינוך באמצעות לימוד תלמידים, באופן אישי או בקבוצות קטנות, בתדירות של פעם-פעמיים בשבוע. העמותה פועלת בבתי ספר ומרכזי למידה.
 20. תכנית ההוראה "חוסן חינוך": התכנית מועברת במוסדות החינוך כתוכנית מניעה להתמודדות עם מצבי לחץ תוך שהיא מתאימה לספקטרום רחב של התמודדויות, החל מהתמודדות עם לחצים יום יומיים נורמטיביים וכלה באירועים טראומתיים.
 21. זכותי להוביל: 
  • ​​בניית קהילת מנהיגות צעירה יוזמת, המחוללת שינוי בעולם הילדים ביישוב.
  • "פרלמנט ילדים" המשתף פעולה עם הרשות ומערכת החינוך ביישוב והוציא לפועל יוזמות בשני צירים : ציר בית ספרי וציר ישובי.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
סוזי לויאןמנהלת אגף חינוך יסודי08-679231408-6792535suzy-l@ashkelon.muni.il