גני ילדים

שעות פעילות והתקשרות

מענה לבירורים וקבלת שירות טלפוני 
בימים א',- ה' בין השעות 13:30-08:30
בהמשך להגבלות שפורסמו ולאור העלייה במספר הנדבקים, לא תתקיים קבלת קהל במינהל החינוך

רחוב יורם ורון 2, קרית האקדמיה אשקלון, קומה 3
ניתן לתאם פגישות אישיות עם מזכירת המחלקה בטלפון
08-6792243.

עיריית אשקלון  מעמידה את החינוך בראש סולם העדיפויות ומשקיעה משאבים רבים בפיתוח כישוריהם של הילדים החל מהגיל הרך. 
החינוך הקדם יסודי בעיר אשקלון חרט על דגלו את נושא התאמת החינוך בגיל הרך למציאות חדשנית, מקדמת ומפתחת תהליכים המשלבים ומחזקים את התפיסה ההוליטסית, המבססת ערכים, תרבות, שיח ושפה כבר מהגיל הרך. כשמטרת העל-ליצור תחושת מסוגלות עצמית, ביטוי עצמי ויזמות אישית באמצעות חקר, להצמחת בוגר ערכי ולומד עצמאי כאזרח מיומן בעידן הדיגיטלי. תכניות רבות מוטמעות בגני הילדים בעיר, שיעדם לתת הזדמנות שווה לכל ילד וילד להתפתח ולממש את זכות לחינוך משמעותי , להתאים חליפה לכל ילד מרגע כניסתו למערכת החינוך ועד להשתלבותו המיטבית בעולם העבודה. כמו כן, שימת דגש על ערך עליון של קבלה מתוך נתינה על כל מאפייניה, חינוך לערבות הדדית כבר בגיל הרך כדרך חיים, ערך שבא לידי ביטוי בעשייה של ילדי הגן עם הצוותים ואל מול הקהילה במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות הפועלות כשניים שהם אחד.
הצוות המקצועי בכל גני הילדים כולל גננות וסייעות מקצועיות, איכותיות ומסורות המעניקות לילדים את החום, האהבה ותשומת הלב להם הם ראויים. כל ילדי העיר מגיל שלוש נקלטים למערך של גני הילדים הכולל גנים רגילים וגני חנ"מ , גנים ייחודיים וגנים ירוקים. 
95% מהגנים פועלים במסגרת יום לימודים ארוך. 
לאורך כל השנה אנו פועלים כדי להבטיח לילדכם סביבה חמה, מוגנת, איכותית וערכית.

דגשים

בגני הילדים מושם דגש על פיתוח סביבות למידה המאפשרות התפתחות מיטבית -מוטורית, רגשית, חברתית, ערכית, קוגנטיבית ובעלת מטען תרבותי בגיל הרך. הפיכת הגן למרחב נאה המרחיב את הדעת, מקום למידה ומשחק משמעותיים, יצירת אקלים מיטבי ותומך אשר יינטעו בילד תחושת שייכות, מסוגלות והפנמת נורמות חברתיות, חינוך למצוינות , כל זאת על מנת להביא את הילד למימוש הפוטנציאל הטמון בו תוך התייחסות לכל הקשרי חייו המשפחתיים, הקהילתיים , החינוכיים והתרבותיים.
הגננות משתלמות בתוכניות לימוד בהתאם לתוכניות הליבה של משרד החינוך, קדימויות של העיר ובהלימה לגילאי הילדים ומקבלות הדרכה תוך גנית וליווי באמצעות מפקחת משרד החינוך, יועצת חינוכית ,פסיכולוגית והמחלקה לגני-ילדים.                                                     .
הסייעות מחויבות לקורס הכשרה מקצועי בשיתוף משרד החינוך, השלטון המקומי ומוסד אקדמי ובהלימה לאופי העבודה בגן אל מול הילדים, ומועשרות בסדנאות מקצועיות ביוזמת המחלקה.
החינוך בקדם יסודי שוקד על למידה המותאמת למאה ה-21 , תוך שילוב והיכרות עמוקה עם נכסי העיר:
 •  מרכז מדעי וחקר לגיל הרך – מקדם חינוך מדעי – טכנולוגי בגן הילדים ומהווה מודל לגנים בראי הגן העתידי תוך שימוש בפדגוגיה חדשנית, שילוב מדיה וטכנולוגיה לעידוד חשיבה אסטרטגית ויצירתית. בגן המדעי מתקיימים תהליכים ליישום תכניות לגילוי חקר, ליווי צוותי הגנים להטמעת התכניות הנלמדות במרכז המדעי וגם בשאר הגנים.
 • "גן בא לגן" ייחודי לעיר אשקלון–  יום שיא לכלל גני החובה, טיול לגן הלאומי אשקלון, כהמשך לתהליך שנתי (תוכנית שגובשה על ידי מח' גנ"י, פיקוח משה"ח, רשות הטבע והגנים וסל תרבות)  במטרה להעניק לילדים  היכרות מעמיקה עם אשקלון בעבר ובהווה, לחיזוק תחושת השייכות, מעורבות פעילה וקבלה מתוך נתינה על כל צורותיה . הגן הלאומי הוא פינה תרבותית, היסטורית וחשוב לחזק את תחושת השייכות למקום בו הילד חי, סיור חוויתי, ערכי ומלמד.

תחומי אחריות

 • אחריות על גני הילדים הרשותיים בגילאי הגן על פי נהלי משרד החינוך והעירייה, קביעת מטרות וסימון יעדים ברורים וסטנדרטים פדגוגיים מקצועיים נאותים.
 • זיהוי וניתוח צרכי ילדי הגנים , פיתוח והעמדת מענים המתאימים להם.
 • ייזום, פיתוח, תכנון , ניהול כולל, יישום , בקרה והערכה של פעילויות בתחומי מערך גנ"י.
 • כח אדם –גיוס, שיבוץ, הדרכה ומעקב על בעלי התפקידים במערך גני הילדים המועסקים על ידי העירייה.
 • פדגוגיה - קידום הישגים ומתן מענה דיפרנציאלי, קידום מצוינות תחומי העשרה ותפיסה חינוכית פדגוגית חדשנית.
 • מתן מענה לשונות - שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגנים רגילים, בהתאם לוודעת זכאות ואפיון.
 • בטחון ובטיחות - שיתוף פעולה עם האגף לביטחון בכל הקשור לנושאי בטחון ובטיחות.
 • אחריות כלפי הרשות והתושבים להישגים חינוכיים במערך גני הילדים של המערכת החינוך העירונית.

יעדים

 • יחודיות בגני הילדים, ע"פ 4 המודלים בראי הגן העתידי (טכנולוגי-יצרני-יזמי, למידה במרחבי חיים, דיאלוגי, תנועתי-תחושתי).
 • מתן כלים לצוותי חינוך באמצעות השתלמויות, הדרכה ויעוץ לצוותי חינוך.
 • ארגון סביבה חינוכית באמצעות פיתוח תשתיות פיזיות הולמות, הדרכה תוך גנית וחצר פעילה.
 • העצמת סייעות וגננות באמצעות סדנאות, מפגשי אשכולות עם מנהלת גנ"י  וטיפוח החוסן הנפשי.
 • מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים באמצעות קיום מסגרות לכל הילדים בעיר.
 • העשרת עולם החקר של הילד וטיפוח הוראת המדעים (גני החובה יבקרו במרכז המדעי לגיל הרך בעיר).
 • הטמעת ערכים של שמירה על הסביבה באמצעות השתלמויות, הדרכה תוך גנית והסמכת גנים ירוקים וגנים מקדמי בריאות - מובילים בחינוך לאורח חיים בריא וגנים ירוקים.
 • העשרה של כל ילדי הגנים במוסיקה, אומנות, תיאטרון במסגרת סל התרבות ורווחה חינוכית.
 • בניית רצף חינוכי ליצירת מעבר טבעי (רגשי וקוגניטיבי) ככל האפשר מהגן לבית הספר – באמצעות תכנית רצפים.
 • שימוש בתכניות למידה מגוונות הרואות את פיתוח יכולות הילד כמטרה המאפרת לכל ילד מיצוי מקסימלי של הפוטנציאל האישי .
 • שיתוף הורים בעבודה חינוכית חברתית, על מנת ליצור אקלים חברתי מעודד, תומך ומבין את הנעשה בגן.
 • עיצוב מרחבי למידה בגן, בראי הגן העתידי.
 • מודל אשכולי -מבנה ארגוני ייחודי של גני ילדים עם התאמות של מענים לפי אשכולות, ומשמש כצוות תמיכה למעטפת הגנים בעיר.
 • הקמת גנים מקדמי שפה.

בקשת שירותים נוספים בגני הילדים

על פי הוראות מנכ"ל משרד החינוך, "פעילות במוסדות חינוך מתבססת בעיקרה על שירותים הניתנים על ידי המדינה ועל ידי הרשויות המקומיות במסגרת לימוד חינם...אך יש שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לספק בחינם. לכן ההורים נדרשים לממן את הישורתים האלה.."

בהמשך לאמור, אנו שמחים לבשר כי בגני הילדים העירוניים הוחלט לספק את השירותים הנוספים הר"מ בנוסף לשירותי החובה אשר ניתנים.

לנוחיותכם, מצ"ב חוזר תשלומים-טופס בקשת שירותים נוספים בגנים לשנה"ל תשע"ט והצהרה של ההורים.

הפיקוח על גני הילדים

​תפקיד
​שם
​דואל
מפקחת על גני ילדים -מ"מלילאן אברהםlilianav@education.gov.il
מפקחת על גני ילדים –מ"ממורן תימורtimorm@education.gov.il
​מפקחת על גני ילדים ממ"ד
יעל נוימן​
yaelnoy@education.gov.il​
מפקחת על גני ילדים חינוך מיוחד-מ"מפאני ארני כהןfanica@education.gov.il
מפקחת על גני ילדים חינוך מיוחד - חמ"דיוכי חג'ביyohevedha@education.gov.il


בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
ליז כהןמנהלת מח' גני ילדים08-6792243liz-c@ashkelon.muni.il
מידד לוגסירכז גני הילדים08-6792489meidad-l@ashkelon.muni.il
מזכירות מחלקת גני הילדיםמזכירות מחלקת גני הילדים08-6792243ganim@ashkelon.muni.il
חגית סלומוןרכזת מילת ויוח"א ותכניות תוספתיות08-6792422milat@ashkelon.muni.il