מחלקת ספורט

​המחלקה לספורט מקיימת פעילות ספורט רבה ומגוונת לטיפוח ולקידום הספורט העממי וההישגי-תחרותי לכלל האוכלוסייה בעיר. הפעילות הספורטיבית תורמת רבות לחינוך, לתרבות, לגאוות היחידה, לניצול הולם של שעות הפנאי, לאורח חיים בריא, לאתגרים, למניעת אלימות ושאיפה למצוינות ולהישגים.

תחומי המחל​​קה:

​​ספורט הישגי תחרותי

  • בעיר פועלים 26 ענפים תחרותיים במסגרות של האיגודים השונים בארץ.
  • בתחום הספורט הישגי תחרותי, המחלקה לספורט מקדמת ומסייעת לפעילות אגודות הספורט בעיר על ידי הקצאת מתקני ספורט וטיפוח מסגרות להכנת תשתיות.
  • טיפוח פרויקטים עירוניים המשמשים כחממות ספורטיביות המקנות יסודות ומיומנויות ספורטיביות לספורטאי העתיד.

ספורט עממי

  • פיקוח על תקינות הפעלות ספורט עממי ומסגרות של חוגי הספורט בשיתוף רשת המתנ"סים של אשקלון ומפעילים פרטים שונים ברחבי העיר.
  • באחריותו עמידה של כל מסגרות הספורט העממיות במסגרות הבלתי פורמליות בדרישות החוק.

מתקני ס​פורט

  • באחריות המחלקה לספורט לפעול מול גורמי האחזקה והבטיחות בעירייה, על מנת לדאוג לתקינות מתקני הספורט בעיר ועמידתם בדרישות תקן בטיחות (ת.י. 5515), כמו כן הצעות לשיפור ושיפוץ המתקנים  להעלאת  הסטנדרטים למקבלי השירות

אירועי ס​פורט

תכנון וביצוע אירועי ספורט עממיים ותחרותיים לכלל האוכלוסייה ולהפעלת אירועי ספורט מתוכננים בשיתוף גורמים עירוניים, ארציים ובינלאומיים.

ליגות עירוניות

הפעלת ליגות עירוניות, ליגות לבתי ספר לבנים ובנות בכדורסל, בכדורגל וכדורשת. בנוסף, מתקיימים טורנירים בענפים שונים במהלך השנה. במסגרת הליגות, המחלקה לספורט גם מפעילה נבחרות עירייה בתחומים שונים המשתתפות בליגות למקומות עבודה האזוריות

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
מרסלו בורדמןמנהל מחלקת ספורט08-6748601sport@ashkelon.muni.il