היחידה לקידום לימודים אקדמאיים ולמלגות

​היחידה עוסקת בקידום מקצועי ואקדמי של האוכלוסייה בעיר ואמונה על מערך המלגות לתושבי העיר. היחידה מפיצה את מערך המלגות בפרסום שוטף.​

לאתר "לימודים בישראל" שהוקם ע"י הסוכנות היהודית ומטרתו העיקרית היא לקדם את הלימודים בארץ ולספק מידע לסיוע במימון לימודים, לחץ כאן