תרבות, נוער וספורט

  • ​האגף לתרבות, נוער וספורט מנהל ומתכלל את מערך החינוך הבלתי פורמאלי בעיר. 
  • באחריות האגף-תרבות, תרבות תורנית, נוער, ספורט, ספריות, תכנית 'עיר ללא אלימות', מנהיגות והתנדבות נוער, תחום הצעירים והמלגות לסטודנטים, מערך המתנ"סים והצהרונים והקונסרבטוריון העירוני על שלוחותיו.
  • חזון האגף הוא להוביל את תרבות הפנאי לכלל האוכלוסייה בעיר, לאפשר ולהנגיש למקסימום תושבים שירותי חינוך משלים, חברה וקהילה ולבסס מערכות תרבות המשכיות המבנות את הזהות העירונית של התושבים.

תכנית סל המדע

סל מדע הינה תכנית המופעלת ב-6 בתי הספר יסודיים, בשיתוף משרד המדע והטכנולוגיה, באמצעות חוגים. בתי הספר שמשתתפים בתכנית הם מדעים, מצפה ברנע, פסגות, חמ"ד נווה אילן, רמב"ם, מצפה ימים.

היעדים המרכזיים של תקנת התמיכה "סל מדע": 

  • הגברת המודעות והחשיפה לנושאי מדע, חדשנות, טכנולוגיה וחלל בקרב הציבור הרחב בכלל, ובקרב ילדים ובני נוער בפרט.
  • הנגשת נושאי המדע, הטכנולוגיה והחלל בקרב הציבור הרחב בכלל, ובקרב אוכלוסיות עם נגישות נמוכה לתחום.
  • עידוד המצוינות בנושאי מדע, חדשנות, טכנולוגיה וחלל ברשויות.
קישור ישיר לתשלום עבור התכנית: https://bit.ly/31bkvAS