וטרינריה

שעות פעילות והתקשרות

 • ​​​שעות קבלת קהל לחיסוני כלבת, הנפקת אגרות רישוי לכלבים ושיבוב כלבים:
  • יום א' 9:00-12:00
  • יום ג' 16:00-18:00
 • שעות קבלת קהל ומענה טלפוני במזכירות המח' :
  • יום א' 9:00-12:00
  • ימים ב', ד', ה': 11:00-14:00
  • יום ג' 18:00-16:00
 • ​שעות קבלת קהל בכלבייה העירונית ואימוצי כלבים :
            רוצים לאמץ חבר לחיים לחצו כאן
  • יום א' 9:00-12:00
  • ימים ב', ד', ה': 11:00-14:00
  • יום ג' 18:00-​16:00

​​​מטרות המחלקה:

 • ​הגנה על הציבור מהיבט מוצרי מזון פגומים שמקורם בבע"ח ומניעת הרעלות מזון.
 • מניעת מפגעים, מטרדים והעברת מחלות מבעלי חיים ומזיקים לאדם ולבע"ח אחרים.
 • דאגה לרווחת בע"ח, מניעת התעללות בבע"ח והקלה על סבלם.

​​תפקידי השירות הווטרינרי העירוני:

מניעת מחלת הכלבת: 

 • חיסון כלבים וחתולים כנגד כלבת.
 • אסוף כלבים משוטטים ומניעת שוטטות כלבים.
 • הסדרת הרישיון להחזקת כלבים ושיבוב כלבים בשבב אלקטרוני.
 • הסגרת כלבים וחתולים שנשכו לתצפית כלבת.
 • בצוע אכיפה בנגד בעלי כלבים המוחזקים ללא רישיון, כלבים משוטטים, כלבים שנשכו.

מניעת מטרדי ח​יות בר

 • טיפול במטרדי חיות בר ולכידת חיות בר במוסדות חינוך וציבור בהתאם להנחיות הרט"ג.
 • העברת חיות בר פצועות לטיפול הרט"ג.

חוות דעת ​תברואית

 • הוצאת חוות דעת תברואיות על אספנים כרוניים בשיתוף אגף הרווחה.
 • הוצאת חוות דעת תברואיות על מטרדים תברואיים שונים.
 • הוצאת חוות דעת תברואיות על החזקת בע"ח.

פקוח על מזון מן החי ומניעת הרעלות מזון

 • בקורות בעסקי מזון מן החי: אטליזים, חנויות דגים, מרכולים ועוד.
 • בצוע בקורות בחנויות לממכר ציוד ומזון לבע"ח.
 • בצוע בקורות לרכבים המובילים מוצרי מזון מן החי.
 • מתן המלצות לרישיון עסק-נציג משרד החקלאות.
 • בקורות במפעלים המייצרים מוצרי מזון מן החי.
 • מניעת שחיטה שחורה.

טיפול במטר​די חתולי רחוב

 • בצוע עיקור / סירוס חתולי רחוב וחיסונם כנגד כלבת.
 • התקנת מתקנים להאכלת חתולי רחוב בשיתוף מאכלי החתולים והסדרת האכלת חתולי רחוב.

טיפול במטרדי נחשים

 • הפעלת לוכד 24/7 מוסמך הרט"ג ללכידת נחשים.
 • לכידת נחשים בשטחים ציבוריים ובמבני ציבור.

טיפול במטרדי ​עטלפים

 • לכידת עטלפים החוד​רים לבתים פרטיים.

הכלבייה ​העירונית

 • הפעלת הכלבייה העירונית וטיפול שותף בכלבייה.
 • הפעלת ימי אימוץ לכלביית אשקלון בשיתוף העמותות למען בע"ח.
 • מסירת כלבים לאימוץ.
 • תחנת תצפית לכלבת-מאורת בידוד.
 • הפעלת מערך מתנדבים בכלבייה הכולל פרויקט "מחויבות אישית".

דאגה לרווחת בע"ח ו​אכיפת חוק צער בע"ח

 • הקמת מתחמים לשחרור כלבים.
 • מתן טיפול רפואי ראשוני לחיות פצועות חסרות בית.
 • טיפול בפניות מוקד על התעללות בבע"ח והחרמת בע"ח המוחזקים שלא על פי התקנות.
 • אכיפת חוק צער בע"ח בשיתוף יחידת הפיצו"ח במשרד החקלאות ויחידת השיטור העירוני.
 • הגשת כתבי אישום כנגד העוברים על תקנות צער בע"ח.

​​הסברה והדרכה – חינוך וקידום בריאות ציבור ווטרינרית

 • הקמת תכניות לימודים בהדרכת מדריכות מוסמכות, למניעת התעללות  בבע"ח, טיפוח מנהיגות בנושא כמטרה להקטנת האלימות בקרב הנוער  בבתי הספר והדאגה לבע"ח בעיר.
 • קידום תכניות לימודים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה לשיפור האקלים  הבית ספרי באמצעות טיפוח היחס לבע"ח, הגנה על בע"ח ומניעת  ההתעללות בהם והקמת ימי שיא מרוכזים.

פינות​ חי

 • בקורות שותפות בפינות חי ב​מוסדות חינוך ומתן טיפולים רפואיים.

טיפול בפגרי בע"ח

 • איסוף פגרי כלבים ובע"​ח בעיר בשיתוף מחלקת התברואה.​

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
מיכאל שפירו ד"רמנהל מחלקה וטרינרית 08-679533308-6728967vetrinarit@ashkelon.muni.il