קידום מעמד האשה

​היועצת לקידום מעמד האישה פועלת ומכהנת בעיריית אשקלון, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה) התש"ס- 2000 (ובתיקון משנת 2008), ובהתאם לחוק הרשות לקידום מעמד האישה - 1998.
מאז ינואר 2013 עו"ד תמר יוספי  מכהנת כיועצת לקידום מעמד האישה בעיריית אשקלון.
תפקידיה  של היועצת לקידום מעמד האישה הם  לפעול, הן במישור הפנים- ארגוני ,והן במישור החוץ ארגוני. היינו - בקרב אוכלוסיית העיר ובקרב עובדי העירייה, לקידום מעמד האישה ומתן שיוויון הזדמנויות, ולמניעת אלימות כנגד נשים.
בנוסף, היועצת משמשת כיו"ר מועצת הנשים והיא מקשרת בינה לבין הרשות.
מועצת הנשים הינה גוף א-פוליטי המורכב ממתנדבות מרחבי העיר, בעלות מעורבות חברתית וקהילתית.
לשם ביצוע תפקידיה תנקוט היועצת לקידום מעמד האישה בפעולות שונות ומגוונות, לשם העצמת נשים ומתן שיויון הזדמנויות , ותפעל לקידום מעמד האישה – במגוון תחומי העשייה לרבות תעסוקה, מוקדי ההשפעה וקבלת ההחלטות, העצמה אישית, חודש האישה הבינלאומי,  אורח חיים בריא,איזון בין הורות לקריירה, מניעת אלימות וכיוצ"ב.
הפעולות שעל היועצת לנקוט כוללות -  הטמעת חשיבה מגדרית בעשייה הציבורית,במגוון תחומים כמפורט לעיל. וכן, הטמעת חשיבה מגדרית בהתוויית המדיניות ברשות, לרבות  בהליך של הקצאה ושימוש בתקציבים.
בנוסף, איתור צרכים וקבוצות נשים , איסוף מידע ונתונים אודות נשים בעיר ועובדות הרשות. הרחבה של שירותים קיימים, שיתופי פעולה ואיגום משאבים עם הגופים השונים, לרבות עם האגפים ברשות, ארגוני הנשים, פורומים אזוריים וארציים.
בהתאם לחוק הרשויות, היועצת כפופה במישרין לראש הרשות.
תפקידיה של היועצת מתחלקים לשני מישורים -  מישור ההסברה ומישור העשייה האקטיבית.
שני המישורים הללו שלובים זה בזה , והם  מהווים  ביטוי לתהליכי הלמידה וגיבוש התפקיד, לאיסוף המידע והנתונים, לאיתור הצרכים, לגיבוש פעילות מועצת הנשים, סדנאות, קורסים, העשרה  ואירועים.
היועצת לקידום מעמד האישה פועלת בשיתוף פעולה עם מרכז אדווה, עם פורום יועצות הדרום, עם השלטון המקומי ועם הרשות לקידום מעמד האישה.

​החזון

אשקלון עיר המקדמת שיויון הזדמנויות , עיר הידידותית לנשים ולמשפחות.
הפעילות הענפה  שלנו משמשת כר פורה לשם – קידום נשים, למניעת אלימות, למתן שיוויון הזדמנויות,  להעצמת נשים בתחום –החוזקות האישיות, התעסוקה, הבריאות, ההשכלה, המנהיגות, העסקים, והאיזון בין האימהות לקריירה.
הפעילות שלנו נגישה לכל אישה ואישה בעיר.
התושבת במרכז- ואנו מעניקות שירות הוליסטי, מקצועי, זמין, מסור, קשוב ואמפתי.
שירות הנותן מענה לצרכים של נשים ואימהות, עם ערך מוסף רגשי.

​​הנחות היסוד –

 • ​מקרב תושבי אשקלון - נשים מהוות קרוב ל- 52%   מהאוכלוסיה בעיר.
 • נשים ואימהות הינן עוגן מרכזי בחיי המשפחה, הן דמויות משפיעות ומודל לחיקוי.
 • נשים תורמות פן נוסף, יצירתי  ואחר – לעסקים, לחברה, לניהול ולשולחן קבלת ההחלטות.
 • העצמת נשים מהווה מנוע לצמיחה כלכלית.
על פי מחקרים – נשים משפיעות בקבלת החלטות חשובות ומכריעות, בחיי המשפחה, לרבות במקום ובעיר המגורים, במסגרות החינוכיות ואף ברכישות כספיות גדולות לבית ולמשפחה.
מכאן – עיר וחברה הנותנות מענה לצרכים של נשים ואימהות , במגוון מעגלי החיים, מיישמות  חשיבה מגדרית – הופכים את העיר ל – עיר הידידותית לנשים ולמשפחה, עיר המממשת את מלוא  הפוטנציאל של כלל  תושביה – נשים וגברים כאחד.

הפעילות שלנו מונחית ע"י האמונה כי לכל אישה, בכל רובד חברתי ובכל גיל, ישנם כישורים ועוצמות היכולים לתרום ולהעשיר את המעגל האישי, המשפחתי, המקצועי והקהילתי.
לשם כך, על הקהילה ליצור תנאים המאפשרים את ביטויים של כישורים ועוצמות אלה.
באופן זה נצליח להכניס נשים רבות יותר למעגלי העבודה והתעסוקה, ההשכלה, ההשפעה והניהול.
בדרך  של העצמת נשים  נשיג פריחה ושגשוג של אותם תחומים, תוך חיזוק משמעותי  לכלכלת העיר, ולרווחת כלל התושבים, נשים וגברים כאחד.
משכך, ברי כי " עיר ידידותית לנשים " הינה עיר הידידותית לכלל התושבות והתושבים כאחד, היא עיר למען כולנו!

​​​פעילות שנעשתה -

 • הפעילות לקידום מעמד האישה הינה ענפה וכוללת – קורס בכלכלה חברתית ותקציב מגדרי
 • סדנאות התגוננות ואירועי החודש למניעת אלימות כנגד נשים
 • קורס מנהיגות חברתית
 • קידום בתעסוקה והכנה למכרזים
 • יריד בריאות
 •  סדנה לאימהות משמעותית
 • תעסוקת נשים לאחר פרישה
 • אירועי  תרבות והעשרה לרבות בחודש האישה הבינלאומי
 • סדנת יוצאות מהקופסה
 • העצמה אישית
 • כנס  נשות עסקים בשיתוף מעו"ף ועוד.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
תמר יוספי   עו"דיועצת לקידום מעמד האישה08-6792215, 08-6792328, tamar-y@ashkelon.muni.il