אמנת השירות - מנהל הכנסות

​מנהל ההכנסות הציב כיעד מרכזי את קידומם של ערכי השירות לתושב.השירות באגף ההכנסות ניתן באמצעות זימון תורים מראש והתושב מקבל את השירות בו במקום, כמו כן ניתן שירות באמצעות שירותים מקוונים בקליק החוסכים עבור התושב הגעה לאגף ההכנסות - מערכת טפסים מקוונת/מייל /פקס 

סוג שירות נדרש
​שירות מקוון מערכת טפסים דגיטלית/פקס/
מייל תושבים 
​שירות ללא זימון תור
​תנאי ביצוע 
​החלפת מחזיקים הנכס
​עד 5 ימי עבודה
​עד 14 ימי עבודה 
​מותנה בהגשת כל המסמכים הנדרשים 
​החלפת בעלים בנכס
​במיידי
בזימון תור בלבד
בזימון  תור בלבד
​מותנה בהגשת כל המסמכים הנדרשים 
​בקשת הנחה בארנונה על פי תקנות 
​עד 5 ימי עבודה
​עד 14 ימי עבודה 
​מותנה בהגשת כל המסמכים הנדרשים 
​בקשת הנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה
עד 90 ימי עבודה
​עד 90 ימי עבודה
​מותנה בהגשת כל המסמכים הנדרשים טרם התכנסות וועדת הנחות.הוועדה מתכנסת כל 90 יום.

​הנחות בארנונה על פי וועדת הנחות - מחיקת חובות
עד120 ימי עבודה
עד120 ימי עבודה
​מותנה בהגשת כל המסמכים הנדרשים טרם התכנסות וועדת למחיקת חובות.הוועדה מתכנסת כל 120 יום.
​הנפקת אישור לטאבו בבניה רוויה שאינה קומה ראשונה או אחרונה ושאינה מצריכה אישור הנדסה.
​מתקבל במקום - בזמן קבלת קהל
בזימון תור בלבד.

​מותנה בתשלום ארנונה ,אגרת אישור לטאבו ובהגשת כל המסמכים הנדרשים.
​הנפקת אישור לטאבו בבניה רוויה קומה ראשונה או אחרונה ,בתי קרקע המצריכה בדיקת הנדסה ומדידה.
​עד 30 ימי עבודה .
בזימון תור בלבד

​מותנה בתשלום ארנונה ,אגרת אישור לטאבו ובהגשת כל המסמכים הנדרשים ,בדיקת מנהל הנדסה ובמדידת הנכס.
​הנפקת אישור לטאבו בנכסים שאינם למגורים (עסקים,מגרשים)
​עד 90 ימי עבודה .
בזימון תור בלבד.

​מותנה בתשלום ארנונה,מיסים נוספים ואגרת אישור לטאבו ובהגשת כל המסמכים הנדרשים.
​פטור נכס ריק
​עד 14 ימי עבודה
​עד 21 ימי עבודה
​הגשת כל המסמכים הנדרשים

​עדכון הוראת קבע - בקשה לחידוש או ביטול,באמצעות כרטיס אשראי או בנק
​עד 5 ימי עבודה
​עד 5 ימי  עבודה
הגשת הוראת קבע חתומה ע"י הבנק.
מילוי טופס הוראת קבע עם פרטי כרטיס  האשראי
​ביצוע החזר כספים ללקוח 
עד 30 ימי עבודה
​עד 30 ימי עבודה
​מותנה במילוי בקשה להחזרכספים,
העברה לבקרה לאישור יתרת זכות,העברה להנה"ח לביצוע העברה.