זכויות וחובות המתנדבים

הביטוח הלאומי מכיר בעבודה החשובה שעושים אנשים המתנדבים לעזרת הזולת ולטובת הקהילה ולכן הוא דואג לפצות מתנדבים שנפגעו תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות , על הנזק הגופני או הנפשי שנגרם להם כתוצאה מהפגיעה, כפי שהוא דואג לפצות את מי שנפגע בעבודתו.
זכויות המתנדבים:
  • המתנדב זכאי לביטוח ע"פ חוק הביטוח הלאומי בתחומים כפי שנקבעו בתחומי רווחה , חינוך, בריאות, איכות הסביבה וחירום.
  • המתנדב זכאי לקבל תנאי עבודה הולמים, הכשרה לפי הצורך , ליווי והדרכה.
חובות המתנדבים:
  • שמירה על סודיות
  • שמירה על כללי פעולת ההתנדבות כפי שנקבעו בהסכם עם המפעיל. נוגע להגדרות המשימה, ימים ושעות ההתנדבות וכו'..
  • המתנדב/ת חייב/ת בדיווח למפעיל לגבי ביצוע ההתנדבות
  • המתנדב/ת חייב/ת בהודעה מראש במקרה של היעדרות והפסקת התנדבות.
למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר הביטוח הלאומי. טלפון לבירורים: *6050