בטיחות בדרכים

כללים לרכיבה על כלים ממונעים - אופניים וקורקינטים חשמליים 

מותר:

 • מותרת רכיבה על אופניים חשמליים ועל קורקינט חשמלי בשבילי אופניים. היכן שאין שבילי אופניים, הרכיבה תבוצע בצדו הימני של הכביש, בהתאם לחוקי התנועה. הרכיבה על המדרכה שלא בשביל אופניים אסורה.
 • מותר לרכוב על אופניים ועל קורקינט חשמלי מגיל 16 ומעלה, בהתאם לחוק. 
 • מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד, המבטיח את שלום הילד המורכב.

אסור:

 • חל איסור מוחלט לרכוב על מדרכות להולכי רגל.
 • חל איסור מוחלט לחצות מעבר חצייה להולכי רגל בנסיעה- על הרוכב לרדת מהאופניים ולחצות ברגל את מעבר החצייה. 
 • חל איסור מוחלט בהתאם לחוק, להרכיב על קורקינט חשמלי.
 • חל איסור מוחלט לעשות שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה.
 • חל איסור לעשות שימוש בשתי אוזניות בעת הרכיבה.
 • אופנועים/ קטנועים- רכיבה על המדרכה להולכי רגל ושבילי אופניים אסורה בהחלט. 

אכיפת רכיבה לא חוקית

העירייה מתגברת את פעולות האכיפה מול עבירות אופניים וקורקינטים חשמליים במדרכות ברחבי העיר. 

מטרת האכיפה לשמור על הולכי הרגל מפני פגיעות רבות מכלי רכב שונים הנוסעים על המדרכות ובראשם האופניים החשמליים. 

לצורך כך, ברחבי העיר מסיירים פקחים עירוניים שהוסמכו לאכוף את החוק, שמטרתו צמצום מספר הפגיעות בהולכי הרגל. 

האכיפה מתבצעת באמצעות מתן הודעות תשלום קנס לעוברים על החוק (גובה הקנס נע בין 100-1,000 ש"ח) ובנסיבות מחמירות גם באמצעות עיכוב ותפיסת כלי הרכב. 

תיאור העבירה וקנסות 

 • איסור אחיזה ו /או שימוש בטלפון נייד בעת שהאופניים בתנועה - 1,000 ש"ח קנס
 • רכיבה ללא קסדה - 250 ש"ח קנס
 • רכיבה על מדרכה - 250 ש"ח קנס
 • במקום בו קיים שביל אופניים, חל איסור רכיבה שלא על שביל האופניים - 250 ש"ח קנס
 • איסור רכיבה על אופניים על מדרכה או על חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד. איסור רכיבה בכל חלק אחר של הדרך, במידה וקיים שביל אופניים - 100 ש"ח קנס לאופניים רגילים, 250 ש"ח קנס אופניים חשמליים.
 • איסור הרכבת אנשים על אופניים, איסור גורף להרכיב אדם נוסף למי שטרם מלאו לו 14 שנה. (מבוגרים יכולים להרכיב ילד עד גיל 8 במושב בטיחות) - 100 ש"ח קנס לאופניים רגילים, 250 ש"ח קנס אופניים חשמליים.
 • איסור רכיבה על אופניים / תלת אופן / גלגילנוע במעבר חצייה - 250 ש"ח קנס
 • איסור שימוש באזניות בדרך, נהיגה ברכב או בזמן הליכה בכביש - עובר דרך 100 ש"ח, רוכב 250 ש"ח

סמכויות הפקחים העירוניים על פי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), תשע"ו 2016

 • הפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מידי.   
 • הסמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך.
 • רישום דו"ח ברירת משפט בעבירות תעבורה בהתאם לחוק האמור. 
 • תפיסת אופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), או חלק מהם, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה בהתאם לחוק האמור, כדי למנוע המשך השימוש בהם.
 • הוצאת אויר מהצמיגים לאופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה. 
 • סמכות עיכוב אדם שסירב להיענות לדרישת הפקח ויש חשש שיימלט, עד לבוא שוטר. 

מהי רכיבה אחראית?

 • רוכבים רק בגיל המותר! אסור לרכוב על אופניים חשמליים מתחת לגיל 16
 • רוכבים בשבילי האופניים בלבד! אם אין אז רק בכביש, בכל מקרה אסור לרכוב על המדרכה.
 • מגנים על הגוף! רוכבים עם קסדה,מגינים,פנסים ואופניים תקינים.
 • לא משתמשים בטלפון הנייד ואוזניות! בדיוק כמו ברכב, שימוש בטלפון סלולרי ובאוזנויות עלול לגרום לתאונה.
 • נשמעים לחוקי התנועה! שימו לב למשתמשי הדרך וזכרו שכל חוקי התנועה חלים גם עליכם.
 • לא מרכיבים אדם נוסף! הרכיבה על אופניים מותרת לאדם אחד בלבד.