הנחת משרתי מילואים פעיל

​מועצת עיריית אשקלון אישרה הנחה של 5% בארנונה  עד 100 מטר לחייל מילואים פעיל הרשום כמחזיק בפועל בנכס בדירת מגורים וזאת במסגרת התקנות החדשות שפורסמו בתאריך 27.03.2018.

 מתן ההנחה היא במסגרת התקנות עליהן חתם שר הפנים המאפשרות לרשויות המקומיות לקבוע הנחה מקסימלית בשיעור של עד 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס, שהוא חייל מילואים פעיל.

 במסגרת זאת, על משרת המילואים  להחזיק בתעודה תקפה של משרת מילואים פעיל / או אישור רשמי אחר שנתן לו צה"ל.

התנאי לקבלת ההנחה היא לשרת לפחות 20 ימי מילואים מצטברים במהלך 3 השנים האחרונות.

בהתאם להחלטת מועצת העיר  ההנחה תחל מתאריך : 16.04.2018

יש לצרף את אחד מהאישורים הבאים :

  • תעודת משרת מילואים פעיל
  • אשור רשמי מצה"ל - טופס 3010
  • כתובת הנכס
  • מספר תעודת זהות /משלם 
  • טלפון