חוברת מידע לתושב בארנונה

​בימים אלה אנחנו פועלים להנגשת החוברת המצורפת. מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. בכל שאלה נוספת ניתן לפנות לאגף דוברות ותקשורת במספר 08-6792385.