המחלקה לפניות הציבור

שעות פעילות והתקשרות

קבלת קהל תתבצע בתיאום מראש בלבד

מענה טלפוני: א',ב',ה' 12:30-15:30

                         ג', ד'09:00-12:00


​המחלקה לפניות הציבור אחראית לטיפול ומתן מענה לפניות תושבים, ומהווה ערוץ קשר ישיר לתושבים המעוניינים לפנות ישירות ללשכת ראש העיר, וזאת בזמינות, מהירות, ומענה מיטבי, תוך הקשבה לרחשי הציבור. 

תפקיד המחלקה  לפניות הציבור, מבוסס על מערך יחסי הגומלין בין התושב לבין הרשות המקומית ובקישור התושב לגורם המקצועי המטפל במערך המוניציפאלי, תוך מעקב אחר פנייתו, הן מבחינת השירות והן מבחינת קצובת זמן, וזאת עד למתן תשובה/פתרון. 
כדי לפנות  למחלקה לפניות הציבור ישנם מספר ערוצי תקשורת העומדים לרשות התושבים:
באמצעות מכתב  (דואר רגיל, פקס), פנייה טלפונית, פגישה אישית, דואר אלקטרוני, לרבות אתר האינטרנט של העירייה, פנייה במהלך מפגש אקראי עם תושבים ופניות מעמוד הפייסבוק העירוני. 

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
פניות הציבור  המחלקה לפניות הציבור08-6792450