חינוך מיוחד

"ואהבת לרעך שאינו כמוך" (שמעון זקס)
העיר אשקלון מיישמת את חוק החינוך המיוחד וחוק השילוב. העיר נותנת מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
 • מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו במעגל העבודה. (חוק החינוך המיוחד, תשמ"ח, 1988)

טרום  גיל 3- המעון השיקומי באשקלון

 • מעונות היום השיקומיים - התערבות טיפולית מוקדמת אצל פעוטות עם מוגבלות. הטיפול הניתן לפעוט בשנותיו הראשונות הוא בעל חשיבות מכרעת להתפתחותו בעתיד.
 • מכון להתפתחות הילד של מכבי וקופת חולים כללית. מופנים ע"י טיפות החלב והרופאים- עד גיל 5 שנים. 

גני ילדים חינוך מיוחד

סוגי מסגרות בגני החינוך המיוחד המופעלות באשקלון:
 • גן של מוגבלות שכלית התפתחותית
 • גן שיתוק מוחין
 • 13 גני תקשורת
 • 10 גני עיכוב התפתחותי
 • 3 גנים של עיכוב במוכש"ר

בתי הספר של החינוך המיוחד באשקלון

שם ביה"סאוכלוסיית היעדגילאים 
איתןפיגור בינוני – קשה, אוטיסטים.6-21
מעיין שרהאוטיסטים6-21
מוריהפיגור קל- בינוני6-21
אמיריםהפרעות התנהגות6-14
אלוניםהפרעות נפשיות12-21
שקדילדים מאושפזים ואשפוז יום פסיכיאטרי 11-21

כיתות חינוך מיוחד בבתי הספר הרגילים

 • בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים פועלות כיתות ליקויי למידה וכתות תקשורת. לתלמיד נבנית תל"א המותאמת לצרכיו. כמו כן, התלמיד משולב בפעילות בתי הספר ובכיתות הרגילות בהתאם ליכולתו והתקדמותו.

תחומי אחריות

 • היערכות וייצוג בוועדות זכאות ואיפיון.
 • שיבוץ תלמידים למוסדות החינוך המיוחד
 • הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה.
 • הצטיידות
 • ארגון והפעלה שוטפת של שירותים מנהליים בכל מוסדות החינוך המיוחד. 
 • קשר עם בעלי תפקידים.
 • חינוך בלתי פורמאלי.
 • קשר עם עמותות.
 • תכנית חופשה- העשרה ונלוות.
 • מסגרות החינוך המיוחד בעיר
 • תלמידי חוץ
 • קשר עם רשויות בארץ.
 • הנגשה פיזית וטכנולוגית.  
 • וועדות עוצמה

ועדות זכאות ואפיון

 • ועדת הזכאות והאפיון, היא ועדה מתוקף חוק הקובעת את זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים, את רמת התפקוד שלו ואת היקף סל השירותים ל-3 שנים או עד למעבר בין שלבי חינוך או עד לקיומה של ועדה חדשה בפרק זמן הקצר מ-3 שנים או עד לשינוי משמעותי בתפקוד התלמיד (הטבה או החמרה) על פי המפורט בתוספת השנייה לחוק.
 • מנהל המוסד יביא אחת ל-3 שנים, את עניינו של תלמיד עם צרכים מיוחדים הלומד במוסד, לדיון חוזר בפני וועדת זכאות ואפיון.
לפירוט העקרונות המנחים לוועדות זכאות ואפיון, נוהל הפנית תלמידים ונספחים ניתן לקבל באגף א' לחינוך מיוחד במשרד החינוך.

הנגשה פרטנית

 • הורה לתלמיד עם מוגבלות המבקש התאמות הנגשה של מבנה/כיתה אקוסטית והתאמות ללקות ראיה, עליו למלא טפסי בקשה בצירוף המסמכים הנדרשים ולהעבירם לרכז הנגישות ברשות. לבירורים בנושא יש להתקשר לרכז הנגישות בטלפון 08-6792401.
 • הנגשה טכנולוגית וציוד - ההורה ימלא את טפסי הבקשה ויעבירם למחלקת חינוך מיוחד בדוא"ל.
להורדת טפסי הבקשה: https://bit.ly/3fOSIej

המיוחדים באשקלון

באשקלון, באורט רונסון, נפתחה כיתה לתלמידים בוגרים עם צרכים מיוחדים בשם: " מגמה לעתיד" ומטרתה לימודי הסמכה טכנולוגית והכנה לעולם העבודה.

הגשת בקשת ערר לגני הילדים ובתי הספר

בתאריך ה-02/08/2020 פורסמו תוצאות השיבוצים לגני הילדים ובתי הספר.
באפשרותכם להגיש ערר על ההחלטה לשיבוץ עד לתאריך 15/08/2020 (כה' באב התש"פ) כולל באתר שכתובתו: https://bit.ly/3fny8ke
אנו מאחלים לכם בהצלחה ושמחים לעמוד לשירותכם.

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
גלית מרציאנומנהלת מחלקת החינוך המיוחד08-679231608-6792547galit-ma@ashkelon.muni.il
קטי וייסמזכירת מחלקת חינוך מיוחד08-679231608-6792547kathy-w@ashkelon.muni.il