ראש העיר

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
תומר גלאםראש העיר 08-6792380tomer-g@ashkelon.muni.il